Bulgarische Bildungs- und Kulturförderung
„24. Mai“ e.V., Bad Lippspringe

Сдружение "24 Май"

Сдружението е създадено от дейни и отговорни хора, които желаят да съхранят и разпространят българската култура и традиции.

Основните цели на дружеството са основаване и развитие на българско училище в регион Източна Вестфалия-Липе, отбелязване и честване на български празници, съхраняване на традициите и въобще на българския дух. Дружеството е с идеална цел, неполитически и нерелигиозно обвързано и се финансира от членски внос и/или дарения.

За да се присъедините към нашето сдружение, е необходимо да сте запознати с устава на дружеството и да попълните, отпечатате и подпишете регистрационния формуляр. След това можете да ни изпратите сканирано копие на формуляра на e-mail: bbk@24mai.de или да предадете формуляра на член на ръководството на сдружението.

Ръководство

Юри Русев - Председател
Елена Резе - Заместник председател
Росен Димитров - Заместник председател
Кина Томова - Касиер
Красимира Русева - Училищен ръководител

Документи

Заявление за членство - изтегляне на файла
SEPA-мандата за директен дебит - изтегляне на файла
Заявление за прекратяване на членство - изтегляне на файла
Устав на сдружението - изтегляне на файла
Декларация за поверителност съгласно DSGVO - изтегляне на файла